Každý deň stretávame dobrých ľudí, a tak to bolo aj vo Wallsee.

( Everyday we meet a good people, also in Wallsee )

Pán farár nás ponúkol skvelou bublaninou a na večer sme dostali flašku vína. Ráno sme mali chutné raňajky po ktorých sme sa mohli pustiť do boja s trasou dlhou 27 kilometrov.
(The pastor offered us a great pie  and we got a bottle of wine for the evening. In the morning we had a delicious breakfast after which we could go on a fight with a 27 km long route.)

Po ceste sme stretli aj dve postaršie pani, ktoré nám  prispeli sumou 20 euro.
Along the way we met olderly ladies who contributed 20 euro for us.

Pri prechádzaní cez St. Valentin, nesmela chýbať fotka.
Crossing the St. Valentin, so we must make a photos !

Prekonali sme prekážky a doputovali do Enns. Trasa tu.
We’ve overcome the obstacles and made it to Enns.

Zastavenie.

Deň 28/ DAY 28.

Ráno sme začali neskoro, pretože sme spravili zmenu v plánovaní trasy a museli sme obvolávať kontakty na rezervovanie izby.
(We started late in the morning because we made a change in route planning and we had to call for room reservation.)

Podarilo sa nám objednať izby v kláštore St. Florian a mali sme to len nie celých 9 kilometrov. Večer sme si prešli kláštor a vypočuli sme si  aj koncert. Hanka a Ondra sa rozhodli prespať pod hviezdami a bolo to prvý krát, čo si niekto z tímu vyskúšal spanie v prírode. Trasa tu.

(We managed to order rooms in the monastery of St. Florian and it was  only 9 kilometers. In the evening we went through the monastery and we also heard a concert. Hanka and Ondra decided to sleep under the stars and it was  for the first time when  someone from the team tried sleeping open air.

Nezabúdame ani na štýlovosť. (Don´t forget to be IN !)

Zastavenie.

Putovanie deň 29 a odpočinkový deň 30  (journey of 29th and  the 30th free day)

Ranný pohľad na Alpy ku ktorým sa blížime mi nahnal strach.
An early glance at the Alps approached me with fear.

Aj tento deň sme volili kombináciu trasy lesom a po hlavnej ceste, aby sme sa aspoň na chvíľu vyhli priamemu slnku.
Also this day we chose the route with the forest and the main road to avoid direct sunshine for a while.

Plnými nádychmi si užívame všetko, čo nám vesmír ponúka.
With deep breaths we are enjoying everything what a universe is giving us.

Prespávame v mládežníckej klubovni a ostávame tu aj na odpočinkový deň. Prišiel čas na regeneráciu. Trasa tu.
We sleep in a youth clubhouse and we stay here for a relaxing day. The time has come for regeneration. Route here Trasa tu.

Zastavenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *