Dnes sme mali voľný deň a Radoslav nás vzal na výlet do mesta Mariazell. Prešli sme si kalváriu a navštívili sme aj Baziliku.
(Today we had a day off and Radoslav took us on a trip to Mariazell. We went through the calvary and  visited the Basilica.)

Ku každému zastaveniu je krížová cesta pútnika a pridám aspoň úvod a prvé zastavenie. Odporúčam si to prečítať.
For each stop there is a pilgrim’s cross. I recommend you to read at least the 1st one.

Mal som v pláne urobiť článok so všetkými myšlienkami, ku konkrétnym zastaveniam, ale po asi troch hodinách práce, sa mi podarilo vymazať celý obsah aj s fotkami. Preto som sa rozhodol, že v každom článku Vám budem pridávať jednu motlitbu. Verím, že sa vám to bude páčiť.

(I had planned to make an article with all the thoughts, to the specific stops, but after about three hours of work, I deleted all of the content with the photos. Therefore, I decided to add one prayer to each article. I believe you will like it.

Chceme sa všetci poďakovať Radoslavovi za to, čo pre nás urobil. Dnes sme mali aj návštevu Ivčinej rodiny a priniesli nám ďalšie zásoby. Ďakujeme.
(All of want to say a big THANK YOU for Radoslav for making this)  Today we also had a visit of Ivčas family who brought us a new supplies

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *